Česká hlava vyhlásila výsledky soutěže pro nejlepší české vědce

Lis 25. 2020

Česká hlava společně s Úřadem vlády ČR a Ministerstvem průmyslu a obchodu udělily ceny za nejlepší vědecké projekty letošního roku. Ty byly v letošním roce uděleny pěti laureátům. Porota složená z předních vědců udělila ceny již v 19. ročníku. Česká hlava je nejvyšší ocenění, které může vědec v České republice získat.

Národní cenu vlády Česká hlava za celoživotní přínos ve vědě získal významný imunolog Václav Hořejší z Ústavu molekulární genetiky AV ČR. Cenu uděluje vláda na základě návrhu Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace. Prof. Václav Hořejší se svými kolegy jako první na světě objevil, a v prestižních světových časopisech publikoval celou řadu funkčně významných proteinů (např. proteiny zvané CD14, CD48, CD53, CD59, CD108, PAG, NTAL, LIME, LST1, SCIMP), a jejich komplexů, včetně tzv. signalizačních membránových mikrodomén (zvaných „membránové rafty“). Tyto výsledky výrazným způsobem přispěly k lepšímu pochopení mechanismů fungování imunitního systému na molekulární úrovni, a dosáhly proto velkého mezinárodního ohlasu v odborné literatuře. Vedlejšími produkty základního výzkumu vyvinutými v laboratoři vedené prof. Hořejším je i velké množství produktů (monoklonální protilátky), které jsou biotechnologickými firmami převážně v zahraničí úspěšně komercializovány pro výzkumné a diagnostické účely a některé z nich mají i terapeutický potenciál.

Cenu společnosti Česká hlava PROJEKT, cenu Invence za nejvýznamnější vědecký projekt porota udělala kolektivu Jiřího Dědečka z Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR. Vědci z ústavu akademie věd našli zcela novou metodu výroby metanolu z metanu. Metan je skleníkový plyn, který se zatím využívá jen v energetice a metanol, je významná chemická surovina pro výrobu např. biopaliv, rozpouštědel, nemrznoucích tekutin atd. Využití metanu v chemické výrobě je dosud možné pouze nepřímými, energeticky, technologicky a ekonomicky velmi náročnými procesy. Konečná cena výsledného produktu, např. metanolu je pak většinou nepřijatelná. Přímá oxidace metanu na metanol molekulárním kyslíkem představuje cestu, jak výrazně snížit náklady na výrobu metanolu a přibližuje nás tak k získání technologií pro výrobu levnějších paliv, ale i mnoha dalších průmyslově využitelných produktů.

Cenu Ministerstva obchodu a průmyslu, cenu Industrie za nejlepší inovaci získal Výzkumný ústav textilních strojů z Liberce za vývoj unikátního tryskového tkacího stroje, který je schopen vyrábět speciální druh 3D textílie tzv. distanční tkaninu. Distanční tkanina tvoří základní konstrukční prvek celé řady nafukovacích a záchranných systémů, včetně nafukovacích mol, pontonů, lehátek, matrací, paddleboardů atd. Díky aplikaci distanční tkaniny se zvyšuje jejich tuhost a strukturální pevnost, což vede ke zlepšení jejich celkové odolnosti a spolehlivosti. Rozšiřuje se také jejich tvarová a rozměrová variabilita.
Tuto tkaninu vyvinuly na Taiwanu, ale nedokázali současně sestrojit stroj, který by ji byl schopen průmyslově vyrábět. To se podařilo až vývojářům z Liberce.

Cenu skupiny ČEZ, cenu Doctorandus za nejlepší práci mladého vědce v oblasti technických věd získal Jiří Kratochvíl z Matematicko-fyzikální fakulty UK. Tento mladý vědec se věnuje nanočásticím, které originálním způsobem dokáže nanášet na povrchy různých objektů, které pak mají anitbakteriální účinek. Potahování takovými nanočásticemi s antibakteriálním účinkem např. endoprotéz či jiných umělých tělních náhrad může znamenat významný pokrok v medicíně.

Cenu Doctorandus, cenu společnosti Veolia pro mladého vědce v oblasti přírodních věd získal Matouš Vobořil z Ústavu molekulární genetiky AV. Cílem jeho práce bylo zkoumání příčin vzniku chorob z poruch autoimunitního systému, jakou je např. cukrovka I. typu. Matouš Vobořil se svými pracovníky testy na laboratorních zvířatech prokázal, že poruchy imunitního systému mohou vznikat tím, že mladý organismus není vystaven dostatečnému vlivu virů a bakterií. Stimulace mladých myší složkami bakterií či virů přímo v brzlíku vedla k posílení obrany proti autoimunitním onemocněním. Popsání těchto nových obranných mechanismů, které je možno spouštět přírodními či synteticky připravenými mikrobiálními produkty, tak nese slibný terapeutický potenciál s ohledem na prevenci autoimunitních onemocnění.

Vítězové Česká hlava

Zpět na přehled novinek

Hlavičkiáda
Na tomto webu používáme soubory cookies, abychom mohli zajistit jeho plnou funkčnost, analyzovat návštěvnost a případně přizpůsobit vhodně obsah a reklamu konkrétním uživatelům. Veškeré takto získané informace zpracováváme v souladu s dokumentem Prohlášení o ochraně osobních údajů.